Een prachtige afsluiting van een buitengewoon jaar!

In 2023 hebben we met trots 20 op maat gemaakte sport- en spelactiviteiten georganiseerd voor kinderen en jongvolwassenen, zowel met als zonder beperking, twee zaterdagmiddagen per maand.

Het aantal deelnemers is gestaag toe genomen in gedurende het hele jaar, en we zijn verheugd dat steeds meer ouders en organisaties ons weten te vinden! We koesteren de ambitie om deze groep in 2024 voort te zetten, maar daarvoor hebben we uw financiële steun en de hulp van extra vrijwilligers nodig.

Uw betrokkenheid is van onschatbare waarde om ons initiatief voort te zetten. Kunnen we op uw hulp rekenen? We kijken uit naar uw reactie en mogelijke bijdrage!

Deze inspanningen worden mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van de Gemeente Amsterdam , Zuidoost Beweegt en Jumplevel.

Namens Jhilon Josh Foundation en I-Sport Special willen wij iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd. Een bijzonder woord van dank aan onze vrijwilligers – zonder jullie inzet zou 2023 niet zo succesvol zijn geweest. Hartelijk dank!