Samen bouwen aan een inclusieve samenleving

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt in dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor maatschappelijke problemen.

Onze non-profit organisatie organiseert diverse sport- en spelactiviteiten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een beperking. Daarnaast zetten wij ons ook in voor gezinnen die een kind met een beperking hebben en het financieel zwaar hebben, door ze mee te nemen naar pretparken en andere uitjes. Onze doelen omvatten het voorkomen van overgewicht en eenzaamheid, het bevorderen van talentontwikkeling en het doorbreken van taboes. Wij richten ons op mogelijkheden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en strategie van veel organisaties, inclusief de onze. De Jhilon Josh Foundation & I-Sport Special streven naar een inclusieve samenleving en willen de zelfredzaamheid en beweging van mensen met een beperking stimuleren en vergroten.

Ons team bestaat uit ervaren professionals en docenten, en we werken nauw samen met ouders en andere organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking. Onze activiteiten worden gefinancierd door middel van donaties en subsidies.

Sinds de oprichting van onze stichting hebben we al verschillende sport- en spelactiviteiten en enkele uitjes kunnen organiseren. Ook hebben we waardevolle samenwerkingen tot stand gebracht, zoals met de Gemeente Amsterdam en Stichting I-Sport Special. Uw steun, in welke vorm dan ook, zou ons enorm helpen om onze activiteiten voort te zetten.

Als u meer wilt weten over hoe uw bedrijf een verschil kan maken in het leven van mensen met een beperking, kunt u mailen naar info@jhilonjoshfoundation.nl. Samen kunnen we werken aan een inclusieve en duurzame samenleving, waarin ieder individu telt, mocht u besluiten onze partner te worden.