De Jhilon Josh Foundation zet zich in voor het algemeen belang en daarbij hoort transparantie. In dit beleidsplan hieronder lees je o.a. meer over onze doelstellingen en activiteiten.

Beleidsplan

Beleidsplan Jhilon Josh Foundation 2023

ANBI

De Jhilon Josh Foundation is vanaf 19 februari 2021 een ANBI. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt bij aan het algemeen nut in een samenleving. Een ANBI moet 90% van de inzet richten op het algemeen belang, mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan een aantal integriteitseisen. Bij de Jhilon Josh Foundation kun je schenken met belastingvoordeel. Dit geldt zowel voor losse giften als periodieke giften.